LINC-search help - Hits op entiteit (CRUD)
  
Algemeen
De hits op een entiteit of ook wel CRUD-matrix genoemd is bijzonder interessant voor een ieder die wil weten welke functies gebruik maken van een bepaalde entiteit.
Alle functies die in de geselecteerde activities zitten worden meegenomen bij het samenstellen van dit overzicht.

Instellingen en algemene informatie over de entiteit
Te doorzoeken onderdelen
Hier kan aangegeven worden welke onderdelen onderzocht moeten worden bij het maken van het overzicht. Men kan een keuze maken uit de volgende onderdelen:
- Ispecs
- Profiles
- Reports
- Global Logics
- GSD-blokken

Overzicht onderdelen
Hier kan aangegeven worden welke onderdelen in het overzicht getoond moeten worden. Men kan een keuze maken uit de volgende onderdelen:
TechnischHiermee worden de kolommen met de technische tellingen weergegeven. (Purge, auto, flag, actual, profiles, same as, automatic lookup en overig.)
FunctioneelHiermee wordt aan de technische naam de functionele naam toegevoegd (indien bekend in de database). Tevens wordt de kolom CRUD getoond.
AttributenHiermee worden de kolommen met de attributen getoond.

Attributen
Hier worden alle attributen van de entiteit getoond met de technische naam en de omschrijving er van.

Profiles
Hier worden alle profiles getoond die op de entiteit van toepassing zijn. Per profile worden de attributen getoond en of het attribuut Ascending of Decending gesorteerd is.

Overzicht van het resultaat
Door op de knop 'Zoek de hits' te klikken wordt het overzicht samengesteld. Het overzicht bestaat uit de volgende onderdelen:
Functie Technische naam van de functie (met daar achter de functionele naam indien 'Overzicht onderdelen - Functioneel' is aangevinkt.
Purge Geeft per functie aan hoeveel keer er een record wordt verwijderd uit deze entiteit.
Auto Geeft per functie aan hoeveel keer er een record wordt toegevoegd in deze entiteit.
Flag Geeft per functie aan hoeveel keer er een attribuut wordt bijgewerkt in deze entiteit.
Actual Geeft per functie aan hoeveel keer de entiteit gelezen wordt via een Determine Actual.
Profile(Herhalend voor elke profile die op deze entiteit van toepassing is.)
Geeft per functie aan hoeveel keer de entiteit gelezen wordt via de betreffende profile.
Same as Geeft per functie aan hoeveel (SD)-data-items er een 'Same as' verwijzing hebben naar een attribuut uit deze entiteit.
Automatic LookUp Geeft per functie aan hoeveel keer er een 'Automatic LookUp' wordt uitgevoerd op deze entiteit.
Overig Geeft per functie aan hoeveel keer er een attribuut gebruikt wordt anders dan hierboven genoemd. (B.v. bij een Move, Compute, Subtract, etc.)
CRUD Geeft per functie aan welke bewerkingen op deze entiteit worden uitgevoerd. (Create, Read, Update, Delete)
Attribuut (herhalend voor elk attribuut in de entiteit)
Geeft per functie aan welke bewerkingen op het betreffende attribuut worden uitgevoerd. (Create, Read, Update, Delete)

Extra opties voor een kolom in het overzicht
Attribuutnaam functioneel Deze optie is alleen zichtbaar bij de kolommen die betrekking hebben op een attribuut.
De functionele naam van het betreffende attribuut wordt hier getoond.
Sorteer A - ZHiermee wordt het overzicht gesorteerd in de volgorde van deze kolom in oplopende volgorde.
Sorteer Z - A Hiermee wordt het overzicht gesorteerd in de volgorde van deze kolom in aflopende volgorde.
Zet kolom direct achter een andere kolom Via deze optie kun je een kolom verplaatsen in het overzicht.

Overzicht van het resultaat
Het overzicht kan naar gelang worden opgeslagen of gekopieerd (naar bijvoorbeeld MS Excel).